۱۷:۱۵:۴۲ - جمعه ۱۸ اسفند ۱۳۹۶
نیازمند مدیریت بحران از منظر آموزشی و اجتماعی هستیم
نیازمند مدیریت بحران از منظر آموزشی و اجتماعی هستیم
گروه اجتماعی- رئیس جمعیت بانوان فرهیخته استان کرمانشاه در نشست با اقشار تأثیرگذار شهرستان سرپل‌ذهاب، بر ضرورت مدیریت بحران از منظر آموزشی و اجتماعی تأکید کرد.


گروه اجتماعی- رئیس جمعیت بانوان فرهیخته استان کرمانشاه در نشست با اقشار تأثیرگذار شهرستان سرپل‌ذهاب، بر ضرورت مدیریت بحران از منظر آموزشی و اجتماعی تأکید کرد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه