14:33:59 - چهارشنبه 18 جولای 2018
نیروگاه بیستون و اسلام آبادغرب در آمادگی کاملند
نیروگاه بیستون و اسلام آبادغرب در آمادگی کاملند
مدیر عامل نیروگاه بیستون از میزان آمادگی حداکثر تولید نیروگاه بیستون و اسلام آبادغرب خبر داد و گفت: با توجه به انجام عملیات موفقیت آمیز تعمیرات اساسی در نیروگاه بیستون و وجود نیروگاه تازه نفس اسلام آباد غرب حداکثر آنچه می‌توان از این نیروگاه‌ها انتظار داشت محقق گردیده است. خبر جدید  فکر داعش در حال


مدیر عامل نیروگاه بیستون از میزان آمادگی حداکثر تولید نیروگاه بیستون و اسلام آبادغرب خبر داد و گفت: با توجه به انجام عملیات موفقیت آمیز تعمیرات اساسی در نیروگاه بیستون و وجود نیروگاه تازه نفس اسلام آباد غرب حداکثر آنچه می‌توان از این نیروگاه‌ها انتظار داشت محقق گردیده است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه