۱۴:۳۳:۵۹ - چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷
نیروگاه بیستون و اسلام آبادغرب در آمادگی کاملند
نیروگاه بیستون و اسلام آبادغرب در آمادگی کاملند
مدیر عامل نیروگاه بیستون از میزان آمادگی حداکثر تولید نیروگاه بیستون و اسلام آبادغرب خبر داد و گفت: با توجه به انجام عملیات موفقیت آمیز تعمیرات اساسی در نیروگاه بیستون و وجود نیروگاه تازه نفس اسلام آباد غرب حداکثر آنچه می‌توان از این نیروگاه‌ها انتظار داشت محقق گردیده است.


مدیر عامل نیروگاه بیستون از میزان آمادگی حداکثر تولید نیروگاه بیستون و اسلام آبادغرب خبر داد و گفت: با توجه به انجام عملیات موفقیت آمیز تعمیرات اساسی در نیروگاه بیستون و وجود نیروگاه تازه نفس اسلام آباد غرب حداکثر آنچه می‌توان از این نیروگاه‌ها انتظار داشت محقق گردیده است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه