۱۶:۴۱:۲۶ - دوشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۷
هدف طرح هجرت رفع محرومیت در روستاهای زلزله زده و محروم است
هدف طرح هجرت رفع محرومیت در روستاهای زلزله زده و محروم است
فرمانده سپاه سرپل ذهاب گفت: اردوهای طرح هجرت ۳ اهدافی متعالی در رفع چهره محرومیت مناطق زلزله زده و محروم دارد و امسال بیش از۲۰۰نفرروز دانش اموزبسیجی در این طرح در شهرستان فعالیت خواهندکرد.


فرمانده سپاه سرپل ذهاب گفت: اردوهای طرح هجرت ۳ اهدافی متعالی در رفع چهره محرومیت مناطق زلزله زده و محروم دارد و امسال بیش از۲۰۰نفرروز دانش اموزبسیجی در این طرح در شهرستان فعالیت خواهندکرد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه