۸:۴۶:۳۴ - چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
هرجا سخن از “حقوق بشر” است آمریکا باید خجالت بکشد
هرجا سخن از “حقوق بشر” است آمریکا باید خجالت بکشد
مدیرکل دفتر اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمانشاه گفت: امروز آمریکا با پنهانکاری قصد دارد خود را حامی حقوق بشر جلوه بدهد و به اهداف اقتصادی و نظامی‌اش برسد.


مدیرکل دفتر اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمانشاه گفت: امروز آمریکا با پنهانکاری قصد دارد خود را حامی حقوق بشر جلوه بدهد و به اهداف اقتصادی و نظامی‌اش برسد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه