۱۸:۰۲:۱۴ - سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
هرگونه جمع‌آوری پول از سوی سازمان های مردم‌نهاد ممنوع است
هرگونه جمع‌آوری پول از سوی سازمان های مردم‌نهاد ممنوع است
محمدناصر معصومی زاده گفت: توزیع هرگونه صندوق جمع‌آوری کمک در سطح شهرستان توسط سازمان‌های مردم‌نهاد ممنوع است.

محمدناصر معصومی زاده گفت: توزیع هرگونه صندوق جمع‌آوری کمک در سطح شهرستان توسط سازمان‌های مردم‌نهاد ممنوع است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه