۱۵:۳۵:۱۹ - یکشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۷
هر ۱۰ میلیون ریال سهام عدالت به بیش از ۳۰میلیون ریال ارزش روز دارد
هر ۱۰ میلیون ریال سهام عدالت به بیش از ۳۰میلیون ریال ارزش روز دارد
داوطلبانی که تاکنون از این سهام سودی دریافت نکرده‌اند می‌توانند تا ۱۵مرداد با وارد کردن شماره حساب در سامانه سهام عدالت سود خود را دریافت کنند.

داوطلبانی که تاکنون از این سهام سودی دریافت نکرده‌اند می‌توانند تا ۱۵مرداد با وارد کردن شماره حساب در سامانه سهام عدالت سود خود را دریافت کنند.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه