به گزارش خبرگزاری برنا در کرمانشاه، آیت الله مصطفی علما در جلسه شورای مشارکت های مردمی بهزیستی گفت: خدمات بهزیستی باید به نحو شایسته به جامعه معرفی شود. کارهای بزرگ و مقدسی در بهزیستی انجام می شود که باید به مردم معرفی شود و قطعا اگر مردم خیر ما از عملکرد این نهاد آگاهی دقیق داشته باشند، همه برای کمک پای کار می آیند.

آیت الله علما گفت: نباید تنها به ظرفیت خیرین موجود اکتفا کرد، در حال حاضر خیرینی در استان هستند که برای هر کار خیری از آنها کمک می گیریم و نیاز است خیرین جدید شناسایی شده و از ظرفیت جمعیت دو میلیون نفری استان برای انجام امور خیر استفاده شود. دولت هم به تنهایی نمی تواند در این زمینه کار کند و نیاز است مردم و خیرین برای کمک پای کار بیایند.

خبر جدید  منابع طبیعی هر جامعه میراث خدادادی آن جامعه است

امام جمعه کرمانشاه ادامه داد: کرمانشاه واقفان بزرگی دارد، برخی واقفان هستند که ۲۴ هزار متر رقبه تنها یک موقوفه آنهاست و باید برای این افراد خیر و واقف خدمات بهزیستی تشریح شود و وقف آنها را به سمت کمک به مددجویان بهزیستی بیاوریم. زکات فطره هر سال میان کمیته امداد و بهزیستی تقسیم می شود، ستاد زکات باید به سمتی برود که زکات جمع آوری شده را به سمت کمک به جامعه هدف بهزیستی سوق دهد.

خبر جدید  می‎توان کرمانشاه را به یک برند در صنعت پوشاک تبدیل کرد/ مشکلات بیمه افراد شاغل در بخش تولید پوشاک رفع می شود

نماینده ولی فیقه در استان گفت: ساخت غسالخانه، جاده و … کار دولت است و باید سعی کنیم زکات صرف حفظ شان و جان و زندگی مردم شود.

آیت الله علما گفت: نگهداری زنان و دختران کارتون خواب و فراری در مراکز بهزیستی و قطعا حفظ زنان و دختران ما از ساخت جاده و خیابان واجب تر است و باید هزینه کرد زکات به سمت این موارد برود. تمام مددجویان بهزیستی را باید مثل فرزندان و اعضای خانواده خود ببینیم و برای کمک به آنها همه پای کار بیاییم.

خبر جدید  تسلیت امام جمعه و استاندار کرمانشاه در پی درگذشت ماموستا «ملامحمد محمدی»