۱۹:۴۴:۲۶ - دوشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۷
هفته دولت یادآور تعهدات ما با امام و شهداست
هفته دولت یادآور تعهدات ما با امام و شهداست
رحمانی فضلی: آمریکایی‌های برای مذاکره باید به برجام برگردند و این نه به معنای قبول برجام بلکه به معنای این است که آمریکا باید تعهداتش را انجام دهد و البته از مردم ما عذرخواهی کند.


رحمانی فضلی: آمریکایی‌های برای مذاکره باید به برجام برگردند و این نه به معنای قبول برجام بلکه به معنای این است که آمریکا باید تعهداتش را انجام دهد و البته از مردم ما عذرخواهی کند.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه