۲۱:۱۳:۲۲ - یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
هفته کارگر باید هفته پیشرفت، توسعه نوآوری و شکوفایی کرمانشاه باشد
هفته کارگر باید هفته پیشرفت، توسعه نوآوری و شکوفایی کرمانشاه باشد
استاندار کرمانشاه گفت: هفته کارگر باید هفته پیشرفت، توسعه نوآوری و شکوفایی استان باشد زیرا اگر شاهد این موضوعات بودیم بدون شک مسائل کارگری بهتر و دقیق‌تر حل خواهد شد.

استاندار کرمانشاه گفت: هفته کارگر باید هفته پیشرفت، توسعه نوآوری و شکوفایی استان باشد زیرا اگر شاهد این موضوعات بودیم بدون شک مسائل کارگری بهتر و دقیق‌تر حل خواهد شد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه