19:17:52 - دوشنبه 22 آوریل 2019
همایش سفیران سلامت
همایش سفیران سلامت
معاون بهبود تولیدات گیاهی و حفظ نباتات استان از ورود موج سرمای چند روزه به استان خبر داد و گفت این موج میتواند به محصولات کشاورزان آسب جدی برساند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه مرادی رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در همایش بزرگ سفیران سلامت خانوار همایش سفیران سلامتگفت:کمک و مشارکت مردم در امر سلامت ضروری است و هرجا مردم خود وارد فعالیت شوند، موفقیت آن تضمین میشود
وی بع تغییر الگوی بیماریها از بیماریهای عفونی و واگیر اشاره کرد و افزود: در سالهای اخیر الگوی بیماریها تغییر کرده و به سمت بیماریهای غیر واگیر رفته است و همین امر به معضل جامعه شده است
وی خود مراقبتی را بهترین کار برای داشتن بدنی سالم دانست و تاکید کرد، بهترین حالت آن است که در کنار خدمت نظام سلامت، مردم از خود شروع کرده و افراد مراقب سلامت خود و خانواده شان باشد
مرادی تصریح کرد: داشتن سواد سلامت میتواند زمینه مناسبی برای خود مراقبتی باشد و در بیش از ۶۰ درصد موارد با خودمراقبتی مشکلات بیماریها کاهش پیدا میکند.
آنگونه که این مسؤول میگوید، از سال ۱۳۹۳ با ایجاد برنامه سفیران سلامت، تلاش گستردهای در راستای آموزش و ایفای نقش محوری سفیران در خانوادهها شکل گرفت.
وی اضافه کرد: خودمراقبتی در ناخوشیهای جزئی اهمیت داشته و گاهی بیتوجهی به این ناخوشیها برای خانواده و سیستم سلامت هزینهبر بوده و عدم مراجعه به پزشک هم عواقب بدی بهدنبال دارد.
خطرسنجی سکتههای قلبی، مغزی و سرطانها از جمله این برنامههاست که به گفته مرادی، با کنترل فشار خون و قند خون، ایجاد محیط کماسترس و افزایش تحرک بدنی، نیز ترک یا کمکردن مصرف سیگار و کنترل مصرف فستفودها میتوان کمک شایانی به سلامت فرد کرد.
وی ادامه داد: آموزش سبک زندگی سالم در برنامههای اصلی وزارت بهداشت است و لازم است سفیران سلامت خانوادهها در این زمینه خانواده خود را یاری دهند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مراقبت از مادران باردار در مقابل مخاطرات دوران حاملکی از اولویتهای بهداشتی نظام سلامت ادانست و گفت: توصیههای غیرعلمی در زمینه بهداشت و درمان را نادیده بگیرید، زیرا در اغلب موارد موجب تاخیر در درمان شده و فرصت را از پزشک و عالمان برای کمک به بیمار و مراقبت از سلامت میگیرد.


منبع :: http://kermanshah.iribnews.ir

خبر جدید  بانک‌ها باید وام ازدواج را خارج از نوبت پرداخت کنند
0/5 (0 نقد و بررسی)
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه