8:56:00 - شنبه 18 آگوست 2018
همدلی و همراهی رمز دستیابی به موفقیت و توسعه ورزش در کشور است
همدلی و همراهی رمز دستیابی به موفقیت و توسعه ورزش در کشور است
رئیس فراکسیون ورزش‌های قهرمانی و پهلوانی مجلس برلزوم حمایت‌های مادی و معنوی از هیأت‌ها و باشگاه‌های ورزشی برای ایجاد هم افزایی موثر و کارا در ورزش تاکید کرد. ۰/۵ (۰ نقد و بررسی) خبر جدید  روزهای باد و بارانی در انتظار هوای کرمانشاه
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه