۸:۵۶:۰۰ - شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷
همدلی و همراهی رمز دستیابی به موفقیت و توسعه ورزش در کشور است
همدلی و همراهی رمز دستیابی به موفقیت و توسعه ورزش در کشور است
رئیس فراکسیون ورزش‌های قهرمانی و پهلوانی مجلس برلزوم حمایت‌های مادی و معنوی از هیأت‌ها و باشگاه‌های ورزشی برای ایجاد هم افزایی موثر و کارا در ورزش تاکید کرد.


رئیس فراکسیون ورزش‌های قهرمانی و پهلوانی مجلس برلزوم حمایت‌های مادی و معنوی از هیأت‌ها و باشگاه‌های ورزشی برای ایجاد هم افزایی موثر و کارا در ورزش تاکید کرد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه