۱۶:۰۱:۰۶ - سه شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۶
همسویی فعالیت‌های سازمان اوقاف با نیات واقفین در حوزه قرآنی
همسویی فعالیت‌های سازمان اوقاف با نیات واقفین در حوزه قرآنی
گروه فعالیت‌های قرآنی: مسئول امور قرآنی اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه گفت: بخشی از فعالیت‌های سازمان اوقاف و امور خیریه متناسب با نیات واقفین در حوزه قرآنی است.


گروه فعالیت‌های قرآنی: مسئول امور قرآنی اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه گفت: بخشی از فعالیت‌های سازمان اوقاف و امور خیریه متناسب با نیات واقفین در حوزه قرآنی است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه