۱۶:۲۵:۱۰ - پنج شنبه ۹ فروردین ۱۳۹۷
همه باید به فکر اعلای شعار سال باشند
همه باید به فکر اعلای شعار سال باشند
نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه گفت: هر کسی در هر جایگاه و مسئولیتی باید به فکر اعلای شعار سال باشد و در این راه مصمم قدم بردارد.


نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه گفت: هر کسی در هر جایگاه و مسئولیتی باید به فکر اعلای شعار سال باشد و در این راه مصمم قدم بردارد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه