۱۳:۲۳:۵۷ - پنج شنبه ۹ فروردین ۱۳۹۷
همه به فکر اجرایی کردن شعار سال باشند
همه به فکر اجرایی کردن شعار سال باشند
ماینده، ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه گفت:: هر کسی در هر جایگاه و مسئولیتی باید به فکر اعلای شعار سال باشد و در این راه مصمم قدم بردارد


ماینده، ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه گفت:: هر کسی در هر جایگاه و مسئولیتی باید به فکر اعلای شعار سال باشد و در این راه مصمم قدم بردارد
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه