۱۷:۱۲:۰۱ - شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۶
همه مراکز بهداشتی و درمانی در مناطق زلزله زده فعال هستند
همه مراکز بهداشتی و درمانی در مناطق زلزله زده فعال هستند
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با بیان اینکه در زلزله اخیر تعدادی از مراکز بهداشتی و خانه‌های بهداشت آسیب دیدند، گفت: با این وجود هم اکنون همه مراکز بهداشتی و درمانی در مناطق زلزله زده فعال هستند.


معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با بیان اینکه در زلزله اخیر تعدادی از مراکز بهداشتی و خانه‌های بهداشت آسیب دیدند، گفت: با این وجود هم اکنون همه مراکز بهداشتی و درمانی در مناطق زلزله زده فعال هستند.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه