۸:۰۶:۰۷ - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷
همواره باید در اوج آمادگی باشیم
همواره باید در اوج آمادگی باشیم
فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه گفت: حماسه فتح خرمشهر به ما آموخت که جامعه اسلامی همواره مورد تهدید است و برای مقابله با این تهدیدات همواره باید در آمادگی کامل باشیم.


فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه گفت: حماسه فتح خرمشهر به ما آموخت که جامعه اسلامی همواره مورد تهدید است و برای مقابله با این تهدیدات همواره باید در آمادگی کامل باشیم.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه