۱۶:۴۲:۴۶ - دوشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۷
همکاری ۷۵ مؤسسه و خانه قرآنی شهر کرمانشاه با اداره امور قرآنی
همکاری ۷۵ مؤسسه و خانه قرآنی شهر کرمانشاه با اداره امور قرآنی
گروه فعالیت‌های قرآنی ــ ۷۵ مؤسسه و خانه قرآن شهر کرمانشاه در اجرای فعالیت‌های قرآنی با اداره امور قرآنی استان همکاری دارند.


گروه فعالیت‌های قرآنی ــ ۷۵ مؤسسه و خانه قرآن شهر کرمانشاه در اجرای فعالیت‌های قرآنی با اداره امور قرآنی استان همکاری دارند.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه