11:48:35 - سه‌شنبه 28 آگوست 2018
هم‌اندیشی با سازمان‌ها و سایرارگان‌ها از اهداف بسیج رسانه است
هم‌اندیشی با سازمان‌ها و سایرارگان‌ها از اهداف بسیج رسانه است
نشست هم‌اندیشی بسیج رسانه استان کرمانشاه با رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه به منظور تعامل و همکاری بیشتر با بسیج رسانه استان کرمانشاه تشکیل شد. ۰/۵ (۰ نقد و بررسی) خبر جدید  معدوم سازی بیش از  ۶۰۰ کیلوگرم سنگدان مرغ توسط دامپزشکی کرمانشاه
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه