۱۳:۰۱:۰۲ - یکشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۷
هم اکنون امنیت مطلوبی در تمام مرزهای کشور برقرار است
هم اکنون امنیت مطلوبی در تمام مرزهای کشور برقرار است
فرمانده ناجا گفت: با همکاری موثر مرزبانان، سپاه، ارتش و بسیج هم اکنون امنیت مطلوبی در تمام مرزهای کشور برقرار است، اما باز هم به جهت ارتقاء بنیه دفاعی مرزها از این مناطق بازدید کرده و خلاءهای موجود را بر طرف خواهیم کرد.

فرمانده ناجا گفت: با همکاری موثر مرزبانان، سپاه، ارتش و بسیج هم اکنون امنیت مطلوبی در تمام مرزهای کشور برقرار است، اما باز هم به جهت ارتقاء بنیه دفاعی مرزها از این مناطق بازدید کرده و خلاءهای موجود را بر طرف خواهیم کرد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه