۹:۴۲:۰۱ - شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۷
هنرجویان کرمانشاهی مقام برتر  را از آن خود کردند
هنرجویان کرمانشاهی مقام برتر  را از آن خود کردند
هنرجویان هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای استان کرمانشاه در نوزدهمین دوره جشنواره هنر‌های تجسمی شاخه خود توانستند به مقام برتر دست یابند.


هنرجویان هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای استان کرمانشاه در نوزدهمین دوره جشنواره هنر‌های تجسمی شاخه خود توانستند به مقام برتر دست یابند.




بانک پاسارگاد
اخبار ویژه