۱۱:۱۸:۵۵ - شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶
هوای کرمانشاه در مرز هشدار
هوای کرمانشاه در مرز هشدار
با ورود سامانه ای ناپایدار و ورود هوای غبارآلود از مرزهای غربی کشور هوای شهر های غربی استان به مرز هشدار رسیده است.


با ورود سامانه ای ناپایدار و ورود هوای غبارآلود از مرزهای غربی کشور هوای شهر های غربی استان به مرز هشدار رسیده است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه