به گزارش خبرگزاری برنا در کرمانشاه، غلامرضا جعفری، رئیس فدراسیون ورزشروستایی و بازیهای بومی محلی در حاشیه برگزاری جشنواره بازیهای بومی محلی با محوریت کشتی سنتی زوران که با حضور رئیس انجمن جهانی ورزشها و بازیهای سنتی و کارشناس ورزشهای سنتی سازمان جهانی یونسکو در کرمانشاه برگزار شد، در جمع خبرنگاران راه اندازی خانههای ورزش روستایی به منظور توسعه ورزش در روستاهای کشور را از اهداف اصلی این فدراسیون در سال جاری خواند و گفت: بیش از ۵۰ هزار روستا در کشور داریم، اما فدراسیون باتوجه به محدودیتهای مالی توانایی راه اندازی خانه ورزش را در همه این روستاها ندارد.

وی افزود: در این راستا تصمیم برآن شد تا اولویت راه اندازی خانههای ورزش را در روستاهای بالای هزار نفر جمعیت داشته باشیم که در این رابطه پنج هزار روستا را در سطح کشور شناسایی کردیم.

خبر جدید  عراقچی از پایانه مرزی پرویزخان بازدید کرد

رئیس فدراسیون ورزشروستایی و بازیهای بومی محلی با بیان اینکه تا پایان سال گذشته در سه هزار روستای کشور خانههای ورزش روستایی راه اندازی و تجهیز شد، عنوان کرد: امسال نیز براساس اعتباراتی که دریافت خواهیم کرد، راه اندازی این خانه ها را در سایر روستاهای مورد نظر در دستور کار قرارخواهیم داد.

وی در ادامه به تشریح دیگر برنامههای مهم فدراسیون ورزشهای روستایی و بومی محلی در سالجاری پرداخت و اعلام کرد: توسعه زیرساخت رشتههای زیرمجموعه این فدراسیون از جمله سیاستهایی است که به منظور پویایی و بالندگی هرچه بیشتر ورزشهای بومی محلی و احیاء و ترویج آنها دنبال میکنیم.

جعفری تربیت نیروی انسانی متخصص همانند داوران و مربیان، بهره گیری از مواهب آموزشی و تربیتی حاکم بر بازیهای بومی محلی جهت تربیت نسل آینده، راه اندازی لیگهای استانی و کشوری بازیهای بومی محلی به منظور معرفی عینی تر این ورزشها، افزایش مراودات بین المللی، راه اندازی آکادمی های تخصصی و… را اولویتهای دیگر فدراسیون ورزش روستایی و بومی محلی در سال ۹۸ برشمرد.

خبر جدید  مسئولیت بخش خصوصی در کنار ارگانهای دولتی/ رضوان مدنی: منابع دولتی محدود است

وی در بخش دیگری از سخنانش به تلاشها برای ثبت جهانی ورزش زوران به نام کرمانشاه اشاره کرد و گفت: باتوجه به اینکه سازمان یونسکو هر ساله از هر کشور یک میراث ملموس یا ناملموس را ثبت جهانی میکند، لذا برای ثبت جهانی این ورزش ریشه دار منطقه زاگرس محدودیتهایی وجود دارد و از طریق سازمان میراث فرهنگی کشور نیز برای ثبت آن باید اقدام شود.

رئیس فدراسیون ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی اضافه کرد: از سوی دیگر متاسفانه ما هنوز آمار کشتی گیران ورزش سنتی زوران را نداریم، چراکه اکثر ورزشکاران این رشته چند رشتهای هستند و عمدتا از کشتی مدرن به کشتی سنتی میآیند که باید با برنامه ریزی، آموزش، تربیت و شناسایی استعدادهای ورزش زوران این فرآیند را اصلاح کنیم.

خبر جدید  آیین نکوداشت زنده یاد احمد عزیزی امروز در کرمانشاه برگزار شد

وی باتاکید براینکه باید به گونهای عمل کنیم که هویت و اصالت ورزشهای سنتی حفظ شود، یادآور شد: وقتی اصالت کشتی سنتی زوران برگزاری آن در محیط طبیعی است، نباید آن را در فضای بسته و روی تشکی که برای کشتی مدرن طراحی شده، برگزار کنیم.

جعفری اضافه کرد: همچنین باتوجه به اینکه کشتیهای سنتی اصطلاحات تخصصی مختص به خود را دارند، دلیلی ندارد از اصطلاحات کشتی مدرن استفاده کنیم و باعث تحریف در اصالت و قوانین این رشته ها شویم.