علی مجدآرا رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی در مجمع سالیانه هیأت ورزشهای همگانی استان کرمانشاه گفت: براساس سند چشمانداز شش ساله، میزان مشارکت مردم در ورزشهای همگانی باید تا سال ۱۴۰۴ به ۵۰ درصد افزایش یابد.

او با بیان اینکه در سند چشمانداز ۱۴۰۴ حرکت به سوی ایرانی شاداب، فعال و سالم مورد توجه قرار گرفته، افزود: طبق این چشمانداز برنامهریزی شده تا میزان مشارکت مردم ایران در ورزشهای همگانی به ۵۰ درصد افزایش یابد.

رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی گفت: براساس آخرین آمار که طی سالهای گذشته احصاء شده میزان مشارکت مردم کشور در ورزشهای همگانی ۲۱ درصد است.

خبر جدید  لیگ؛ کشتی گیران مستعد را به ایران معرفی می کند +ببینید

مجدآرا ادامه داد: به منظور بروزرسانی این آمار، از ابتدای امسال با ارسال پرسش نامههایی – مطابق با شاخصها و استاندارد کشورهای توسعه یافته- به هیأتهای استانی آمارهای جدید را بدست آوردهایم که ظرف ۱۵ روز آینده نتایج آن اعلام خواهد شد.

او به تدوین سند توسعه تحول ورزشهای همگانی در کشور اشاره کرد و افزود: در این سند بر لزوم افزایش همکاری دستگاههای اجرایی همچون شهرداری در گسترش ورزشهای همگانی تاکید شده و تاکنون ۱۴طرح از این سند را به همه استانهای کشور ابلاغ کردهایم تا پیش از پایان سالجاری آنها را اجرایی کنند.

خبر جدید  تمرکز ویژه بر بخش صادرات در بودجه 98 داریم/آماده حمایت از کرمانشاه در مجلس هستیم

رئیس فدراسیون با اشاره ورزشهای همگانی به مشکلات بودجهای هیأتهای استانی گفت: هرچند فدراسیون ورزشهای همگانی به نسبت دیگر فدراسیونهای کشور بودجه بهتری را هیأتهای زیر مجموعه خود میدهد، اما هیأتهای استانی نباید منتظر اعتبارات فدراسیون باشند، بلکه باید با جذب اسپانسر به خودکفایی و درآمدزایی برسند.

مجدآرا به فعالیت بیش از ۶۰ کمیته و انجمن زیرمجموعه این فدراسیون در کشور اشاره کرد و گفت: این فدراسیون سه سال است با تلاشهای این کمیتهها و انجمنها توانسته کارآفرینترین فدراسیون کشور باشد.

خبر جدید  انتخاب شهردار چالش شورای شهر کرمانشاه

او افزود: همچنین در بحث آموزش هم با برگزاری ۱۳۰۰ کلاس بیشترین آمار برگزاری کلاسهای آموزشی را در بین فدراسیونها به خود اختصاص داده است.

رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی گفت: فدراسیون ورزشهای همگانی توانسته بالاترین آمار فعالیت بانوان در رشتههای ورزشی زیر مجموعه خود را داشته باشد.

مجدآرا ادامه داد: این فدراسیون در بحث توسعه ورزش در میان خانوادهها با تشکیل انجمن مادران برنامههایی را درحال اجرا دارد.