۱۴:۲۲:۰۸ - یکشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۷
هیمنه مجازی آمریکا فروریخته است
هیمنه مجازی آمریکا فروریخته است
گروه سیاسی- فرمانده سپاه نبی‌اکرم(ص) استان کرمانشاه گفت: هیمنه مجازی آمریکا فروریخته است و اولین سیلی که امام راحل به گوش آمریکا زد در زمان تسخیر سفارت آمریکا بود.


گروه سیاسی- فرمانده سپاه نبی‌اکرم(ص) استان کرمانشاه گفت: هیمنه مجازی آمریکا فروریخته است و اولین سیلی که امام راحل به گوش آمریکا زد در زمان تسخیر سفارت آمریکا بود.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه