1:07:54 - شنبه 29 دسامبر 2018
وجود مدارس کانکسی در مناطق روستایی سرپل‌ذهاب؛ آموزش و پرورش از ظرفیت خیران مدرسه‌ساز استفاده کند
وجود مدارس کانکسی در مناطق روستایی سرپل‌ذهاب؛ آموزش و پرورش از ظرفیت خیران مدرسه‌ساز استفاده کند
امام جمعه سرپل‌ذهاب گفت: در ۱۹ منطقه روستایی و عشایری شهرستان سرپل‌ذهاب مدارس کانکسی وجود دارد.

– اخبار استانها – حجتالاسلام جواد فاطمینسب در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در سرپلذهاب اظهار داشت:در ۱۹ منطقه روستایی و عشایری شهرستان سرپلذهاب مدارس کانکسی وجود دارد واین موضوع نیاز دارد کهیک بار دیگر دولتمردان، مردم و خیران دست به دست هم بدهند و به یاری این دانشآموزان بشتابند.امام جمعه سرپلذهاببا اشاره به برخی از خدمات آموزش و پرورش در مناطق زلزلهزده استان کرمانشاه،تأکید کرد: آموزش و پرورش باید از ظرفیت خیران مدرسهساز و سایر نهادهای مربوطه برای تجهیز مدارس مناطق زلزلهزده استان کرمانشاه بهویژه مناطق شهری و روستایی و عشاری سرپلذهابنهایت استفاده را میبرد.فاطمینسب با بیان اینکهخیلی از مدارس شهرستان سرپلذهاب نیازمند وسایل آموزشی است، بیان کرد: برخی از مدارس آسیبدیده وتخریب شده در مناطق زلزلهزده تعمیر و برخی نیز در دست ساخت است اما مسئولان آموزش و پرورش بیشتر میتوانستند از ظرفیت خیران مدرسهساز استفاده کنندکه در این امر غفلت شده است.دانشآموزان روستای زلزله زده "خالدی کرمانشاه " همچنان در کانکس درس میخوانند+تصاویرنیمی از زلزلهزدگان کرمانشاه همچنان در چادر و کانکس زندگی میکنندوزیر آموزش و پرورش: تغییر مدارس کانکسی به مدارس استاندارد در کشور اجرایی میشودوی با اشاره به اینکه در بحث تجهیز مدارس مناطق زلزلهزده مشکلات اساسی وجود دارد که رفع آن نیازمند حضور خیران و کمک دستگاههای اجرایی است، بیان کرد: دانشآموزان مدارس روستایی اکنون در کانکس هستند و اگر مسئولان آموزش و پرورش به فکر جذب کمکها بودند اکنون این مدارس ساخته شدهو دانشآموزان مجبور به تحمل شرایط سخت داخل کانکس نبودند.انتهای پیام/ ز
منبع :: https://www.tasnimnews.com

خبر جدید  کرمانشاه رسما کلانشهر شد
0/5 (0 نقد و بررسی)
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه