۱۳:۴۴:۵۰ - یکشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۷
وجود ۶۰ خانواده متقاضی فرزندخواندگی در کرمانشاه
وجود ۶۰ خانواده متقاضی فرزندخواندگی در کرمانشاه
مدیرکل بهزیستی کرمانشاه با اشاره به نگهداری از ۴۲ کودک بی سرپرست و بدسرپرست در شیرخوارگاه معتضدی کرمانشاه، از انتظار ۶۰ خانواده متقاضی فرزندخواندگی در استان خبر داد.

مدیرکل بهزیستی کرمانشاه با اشاره به نگهداری از ۴۲ کودک بی سرپرست و بدسرپرست در شیرخوارگاه معتضدی کرمانشاه، از انتظار ۶۰ خانواده متقاضی فرزندخواندگی در استان خبر داد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه