۱۸:۱۳:۵۱ - جمعه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
ورود سپاه به مسائل اقتصادی برای کمک به مشکلات اقتصادی کشور است
ورود سپاه به مسائل اقتصادی برای کمک به مشکلات اقتصادی کشور است
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه درسپاه سرپل ذهاب گفت: یکی از راهکارهای مهم دشمن برای جدایی بین نظام و مردم ایجاد مشکلات اقتصادی با ابزاری چون تحریم است و ورود سپاه به مسائل اقتصادی برای کمک به کشور و بحران مشکلات اقتصادی است نه منافع شخصی و سازمانی.


مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه درسپاه سرپل ذهاب گفت: یکی از راهکارهای مهم دشمن برای جدایی بین نظام و مردم ایجاد مشکلات اقتصادی با ابزاری چون تحریم است و ورود سپاه به مسائل اقتصادی برای کمک به کشور و بحران مشکلات اقتصادی است نه منافع شخصی و سازمانی.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه