۱۴:۰۷:۱۱ - چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷
وزیر ارتباطات فناوری و اطلاعات ۳۰ فروردین به کرمانشاه سفر می‌کند
وزیر ارتباطات فناوری و اطلاعات ۳۰ فروردین به کرمانشاه سفر می‌کند
وزیر ارتباطات فناوری و اطلاعات به منظور بررسی پروژه‌های ارتباطی استان کرمانشاه، پنجشنبه ۳۰ فروردین به کرمانشاه سفر می‌کند.


وزیر ارتباطات فناوری و اطلاعات به منظور بررسی پروژه‌های ارتباطی استان کرمانشاه، پنجشنبه ۳۰ فروردین به کرمانشاه سفر می‌کند.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه