۹:۴۶:۰۸ - شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
وضعیت بحران برای نواحی مرزی استان کرمانشاه
وضعیت بحران برای نواحی مرزی استان کرمانشاه
نفوذ شدید توده گرد و غبار به جو استان کرمانشاه هوا‌ی نقاط مرزی استان را در وضعیت بحران قرار داده است.


نفوذ شدید توده گرد و غبار به جو استان کرمانشاه هوا‌ی نقاط مرزی استان را در وضعیت بحران قرار داده است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه