۱۰:۲۴:۱۶ - شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۶
وضعیت حفظ قرآن در کشور خوب نیست
وضعیت حفظ قرآن در کشور خوب نیست
گروه فعالیت‌های قرآنی: کارشناس دبیرخانه ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حفاظ سازمان دارالقرآن الکریم با اشاره به اینکه در مسیر تربیت حفاظ کارهای غیرکارشناسی انجام می‌شود، گفت: وضعیت حفظ در کشور خوب نیست.

گروه فعالیت‌های قرآنی: کارشناس دبیرخانه ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حفاظ سازمان دارالقرآن الکریم با اشاره به اینکه در مسیر تربیت حفاظ کارهای غیرکارشناسی انجام می‌شود، گفت: وضعیت حفظ در کشور خوب نیست.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه