۸:۰۰:۰۰ - سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷
وقتی دستان” بسیج” بر تن رنجور بلوطهای سوخته مرهم می شود
وقتی دستان” بسیج” بر تن رنجور بلوطهای سوخته مرهم می شود
ظرف دو سال اخیر بلوطهای زاگرس درمحدوده گیلانغرب شاهد ناملایماتی بوده اند که اکنون بسیج با سخاوت و دلسوزی تمام بر تن رنجور بلوطهای مرهم شده است.


ظرف دو سال اخیر بلوطهای زاگرس درمحدوده گیلانغرب شاهد ناملایماتی بوده اند که اکنون بسیج با سخاوت و دلسوزی تمام بر تن رنجور بلوطهای مرهم شده است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه