۱۶:۱۹:۲۲ - چهارشنبه ۷ شهریور ۱۳۹۷
پابند الکترونیکی برای زندانیان جرائم غیرعمد
پابند الکترونیکی  برای زندانیان جرائم غیرعمد
معاون سیاسی امنیتی استانداری کرمانشاه از طرح پیشنهاد استفاده از «پابند الکترونیکی» برای زندانیان جرائم غیرعمد که شاکی خصوصی نداشته باشند، خبر داد.


معاون سیاسی امنیتی استانداری کرمانشاه از طرح پیشنهاد استفاده از «پابند الکترونیکی» برای زندانیان جرائم غیرعمد که شاکی خصوصی نداشته باشند، خبر داد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه