۹:۵۴:۲۴ - سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷
پاسداری از ارزش ها وظيفه نيروهای مخلص جامعه اسلامی است
پاسداری از ارزش ها وظيفه نيروهای مخلص جامعه اسلامی است
ماموستا قادری گفت: حفظ حريم و پاسداری از ارزش ها دو وظيفه نيروهای مخلص جامعه اسلامی است كه بايد مورد توجه همه ما باشد.


ماموستا قادری گفت: حفظ حريم و پاسداری از ارزش ها دو وظيفه نيروهای مخلص جامعه اسلامی است كه بايد مورد توجه همه ما باشد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه