۱۲:۰۹:۵۹ - چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷
پالایشگاه کرمانشاه موفق به ساخت انواع کاتالیست‌های تزریقی لجن‌های نفتی شد
پالایشگاه کرمانشاه موفق به ساخت انواع کاتالیست‌های تزریقی لجن‌های نفتی شد
با ساخت انواع کاتالیست‌های تزریقی لجن‌های نفتی، پالایشگاه کرمانشاه به عنوان تنها مجموعه تولیدکننده این محصول در دنیا، مرجع تمامی لجن‌های نفتی صنعت نفت در سراسر جهان شد و افتخاری دیگر برای بخش خصوصی در پالایشگاه کرمانشاه ثبت شد.

با ساخت انواع کاتالیست‌های تزریقی لجن‌های نفتی، پالایشگاه کرمانشاه به عنوان تنها مجموعه تولیدکننده این محصول در دنیا، مرجع تمامی لجن‌های نفتی صنعت نفت در سراسر جهان شد و افتخاری دیگر برای بخش خصوصی در پالایشگاه کرمانشاه ثبت شد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه