۱۶:۰۶:۵۰ - دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶
پایان عملیات رف‌خوانی در ۷۷ کتابخانه عمومی استان کرمانشاه
پایان عملیات رف‌خوانی در ۷۷ کتابخانه عمومی استان کرمانشاه
گروه فرهنگی: مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه، از از پایان ۴۰ روز عملیات رف‌خوانی ۷۷ کتابخانه عمومی و احیای کتابخانه‌های عمومی استان خبر داد.

گروه فرهنگی: مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه، از از پایان ۴۰ روز عملیات رف‌خوانی ۷۷ کتابخانه عمومی و احیای کتابخانه‌های عمومی استان خبر داد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه