۱۵:۱۷:۳۰ - سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷
پایه و اساس تمامی شغل‌ها و مهارت‌ها آموزش است
پایه و اساس تمامی شغل‌ها و مهارت‌ها آموزش است
فرماندار شهرستان روانسر گفت: پایه و اساس تمام حرفه‌ها، صنایع، شغل‌ها و مهارت‌ها آموزش است و ما نیازمند توجه ویژه به این مقوله هستیم.

فرماندار شهرستان روانسر گفت: پایه و اساس تمام حرفه‌ها، صنایع، شغل‌ها و مهارت‌ها آموزش است و ما نیازمند توجه ویژه به این مقوله هستیم.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه