۱۶:۴۰:۵۴ - سه شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۷
پایگاه سلامت اجتماعی شهرک سجادیه کرمانشاه افتتاح شد
پایگاه سلامت اجتماعی شهرک سجادیه کرمانشاه افتتاح شد
مدیرکل بهزیستی کرمانشاه در مراسم افتتاح پایگاه سلامت اجتماعی شهرک سجادیه کرمانشاه گفت: طرح ایجاد پایگاه سلامت اجتماعی در تمام ناطق حاشیه ای کرمانشاه اجرا می گردد.

مدیرکل بهزیستی کرمانشاه در مراسم افتتاح پایگاه سلامت اجتماعی شهرک سجادیه کرمانشاه گفت: طرح ایجاد پایگاه سلامت اجتماعی در تمام ناطق حاشیه ای کرمانشاه اجرا می گردد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه