۱۴:۳۵:۵۸ - سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۶
پایگاه قهرمانی باید به توسعه ورزش حرفه ای کمک کند
پایگاه قهرمانی باید به توسعه ورزش حرفه ای کمک کند
مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه گفت: پایگاه قهرمانی باید نقش مؤثرتری در توسعه ورزش حرفه ای داشته باشد.


مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه گفت: پایگاه قهرمانی باید نقش مؤثرتری در توسعه ورزش حرفه ای داشته باشد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه