1:04:14 - پنج‌شنبه 3 ژانویه 2019
پای حرف مردم| مطالبات شهروندان کرمانشاه از شهردار جدید
پای حرف مردم| مطالبات شهروندان کرمانشاه از شهردار جدید
شهروندان کرمانشاهی در گزارش مردمی تسنیم مطالبات خود را با شهردار کرمانشاه ابراز داشتند، از درخواست‌های کوچک تا نظراتی که به نظر خودشان در برخی موارد کارشناسی شده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، با معرفی شهردار جدید، دیگر بحث انتخاب شهرداری به پایان رسیده و شهرداری که توانسته اعتماد عالی اعضای شورای شهر را کسب کند، باید بلافاصله پس از نشست معارفه، پا به میدان بگذارد و کمر همت بسته، به دنبال پیگیری مطالبات مردم باشد، زیرا مردم کرمانشاه به طور حتم مطالباتی دارند که طی سالهای گذشته بنا بر هر دلایلی برآورده نشده و انتظار دارند شهردار جدید به دنبال این مطالبات باشد، به همین دلیل به سطح شهر رفتیم تا ببینیم شهروندان کرمانشاهی چه درخواست و مشکلاتی دارند.

در این گزارش مردمی افرادی از مناطق مختلف سطح شهر کرمانشاه در بازه سنی ۲۰ تا ۶۵ سال به سئوالاتی با محور انتظارات و درخواستها از آقای شهردار پاسخ دادند. در بین تمامی اظهارنظرهای مشابه، متعارف و تکراری، مواردی قابل تأمل و جالب نیز از سوی برخی شهروندان مطرح شد که متمایزترین و جالب ترین نظرات را در ادامه میخوانیم.

خانمی ۳۰ساله از انتظاراتش از شهردار گفت: شهردار باید به صورت روشن طی یک گزارش جامع اقدامات انجام شده و نواقص احتمالی را به شهروندان اعلام کند ورأیدهندگان خواهان شهری با فضاهای سبز و بوستانهای زیبا، گردشگاهها و مکانهای ورزشی در خور و شایسته، حملونقل عمومی منظم و قابل دسترس هستند.

یک شهروند کرمانشاهی از انتظاراتش نسبت به شهردار جدید گفت: شفافیت در درآمدها و هزینهکرد بودجه شهرداری کرمانشاه در یک سامانه که مردم بتوانند به آن دسترسی داشته باشند و اینکهشهرداری کل کرمانشاه از نبود یک ساختمان اصلی رنج میبرد هر کدام از معاونتها و سازمانها در یک گوشه شهر هستند که نیاز است یک ساختمان تحت عنوان شهرداری کرمانشاه ساخته شود مثل تمامی شهرها و تمامی ادارات و سازمانها که در یک مکان جمع هستند.

فرد دیگری با بیان اینکه برنامه مهمترین نیاز شهر کرمانشاه است، گفت: سند توسعه شهرداری کرمانشاه به عنوان سند بالادستی که برنامهای بلند مدت توسعه شهر را ارائه کند تا مسئولان شهرداری بدانند باید چکار کنند و مردم بدانند شهر بعد از چند سال چه وضعیتی خواهد داشت تنها مطالبه بنده از شهردار جدید کرمانشاه است.

خانمی ۳۲ ساله از انتظاراتش نسبت به شهردار چنین بیان کرد: کرمانشاه حالا شهری نیست که به صورت "بلدیه" اداره شود، مدیریت و خدماترسانی به شهری با یک میلیون نفر جمعیت واقعا نیاز به "شهردار" دارد، شهرداری که اگر متهم به اغراق نشوم تاکنون کرمانشاه از داشتن آن محروم بوده است!

خبر جدید  بودجه ۸۸۰ میلیارد تومانی شهرداری کرمانشاه تصویب شد

پیرمردی در مورد مطالبه از شهردار جدید کرمانشاه گفت: شهردار جدید باید جسارت واقعی برای مواجهه با مشکلات بسیار کلانشهر کرمانشاه داشته باشد و اگر بخواهیم اولویت بندی از این مشکلات داشته باشیم پروژههای عمرانی به خواب رفته در شهر در اولویت کار شهردار قرار دارد و از جمله مهمترین پروژهها"قطار شهری" است که میطلبد با همت مضاعف شهردار جدید حداقل فاز یک آن به بهره برداری برسد هرچند این کلانشهر به سیستم حمل و نقل ریلی مانند مترو نیاز دارد.

وی افزود: ساخت تقاطعهای غیرهم سطح، آسفالت معابر، پروژههای فضای سبز، ساماندهی آبشوران و حاشیه رودخانه قره سو هم از دیگر مشکلات مزمن شهر است که امیدواریم با آمدن شهردار جدید رسیدگی جدی در مورد آنها انجام شود.

جوانی فرهنگی۲۴ ساله در مورد انتظار خود از شهردار جدید بیان کرد: از جمله رهیافتها برای رسیدن به پیشرفت و جامعهای متعالی، حکومت داری خوب است، کما اینکه شاخصها و مولفههایی وجود دارد و راه رسیدن به این پیشرفت و کمال را هموار میکند، از جمله این شاخصهها، میتوان به موضوعاتی چون شفافیت، کنترل فساد، پاسخگویی و حسابدهی، عدالت و فراگیریاشاره کرد و انتظار من به عنوان یک جوان انقلابی از شهردار، شفافیت سازی در تمام موضوعاتی که به شهردار مربوط میشود، زیرا شفاف سازی منجر به سقوط یا پیشرفت جامعهای میگردد.

وی افزود:سئوالی که ذهن بنده به عنوان یک جوان انقلابی را به خود مشغول کرده مشکلات فراوان شهر کرمانشاه است که ازبه نتیجه نرسیدنپروژه های عمرانی، ترافیکهای خسته کننده و غیره نمونههای واضحی است برای نقد جدی عملکردشورای شهر و به طور قطع این موضوع با روح حقوق شهروندی در تضاد بوده و نمیتواند اقبال عمومی را برای شورای شهر در برداشته باشد.

دانشجویی ۲۰ ساله درباره انتظاراتش نسبت به شهردار آینده عنوان کرد: من به عنوان عضو کوچیکی از جمعیت بزرگ دانشجویان به خصوص دانشجویان مهندسی که متاسفانه با وجود مشکلات و خللهای مهندسی بیکارترین قشر دانشجو هستیم انتظاراتی دارم،از بیکاری و بحران بعد از فارغالتحصیلی که دغدغه اول تمام دانشجویان است، با وجود نیروهای تازه نفس با علمی به روزتر اما بدون تجربه فرصت انجام کار را نمیدهند که جوان دانشجو به آینده خود امیدوار باشد.

خانم دانشجوی دیگری افزود: فارغ از انتقادهابرای پیشنهاد خدمت شهردار عرض میکنم که در صورت امکان مکان مجهز تفریحی و ورزشی که تقریبا در تمام شهرها و استانها به بانوان شهر اختصاص دادهاند که در فضای سبزی بتوانند اوقات خود را بگذرانند اما در حال حاضر فقط ورزشگاه کوثر است که وسایل ورزشی آن قابل استفاده نیست.

خبر جدید  کرمانشاه| سرمایه‌گذاران ایرانی از ظرفیت‌های اقلیم کردستان عراق غافل‌اند

خانمی ۳۲ ساله از انتظارات خود نسبت به شهردار گفت: از جمله انتظارات من به عنوان یک شهروند از شهردار شهرم اقدام و کوشش شهردار در حفظ زیباسازی و فرهنگ غنی شهر است، چه بسا با دیدن زیباییهای محیط در پی انجام امور روزمره در سطح شهر تسکین دهنده آلام ضروری و جمعی شود.

وی افزود: اگر شهردار در انجام وظایف خود کوشا و دارای وجدان کاری باشد، به طور حتم بعد شخصیتی فرد بر روندکاری تأثیر بسزایی دارد و اثرات آن در سطح شهر قابل مشاهده خواهد بود و یک شهردار خوب با مدیریت شهری و درایت شخصی و کاری خود میتواند یک شهر را با قابلیت فرهنگی بالایی همچون کرمانشاه در سطح کشوری و حتیدر سطح بینالمللی مطرح کند.

مردی ۵۰ ساله به غیراستاندارد بودن سرعت گیرهای سطح شهر اشاره کرد و گفت: وضعیت برخی از سرعتگیرها نامطلوب است به طوری که در برخی موارد غیراستاندارد بودن سبب تحمیل هزینههای تعمیر یا سبب تصادف میشود، وضعیت آسفالت خیابانها مناسب نیست و ما با وجود این دستاندازها میتوانیم عبور از موانع و افزایش مهارت رانندگی را تمرین کنیم.

مردی ۵۵ ساله از کسبه منطقه پارکینگ شهرداری در مورد مشکلات شهر و انتظارات خود از شهردار بیان کرد: امیدوارم پروژه قطار شهری هرچه زودتر تمام شود، زیرا بعد از چندین سال طولانی نیمهکار مانده است، ما نگران ترافیک این منطقه هستیم، معمولا پروژههایی که در سطح شهر کرمانشاه اجرا شده عمر نوح و صبر ایوب را میخواهد تا تمام شدن آنها را دید ولی به نظرم در زمان کمتری اجرا شود میتواند برای بافت مرکزی شهر مفید باشد.

خانومی ۳۶ ساله ساکن منطقه شهرک کارمندان از نبود تعداد کافی پارکینگ در سطح شهر گلایهمند بود و گفت: شهروندان در هنگام ورود به مرکز شهر از نبود تعداد کافی پارکینگ رنج میکشند به نظرم احداث پارکینگ در نقاط مختلف میتواند کمی از نارضایتیها را کاهش دهد به نظرم شهردار کرمانشاه باید نسبت به معضل پارکینگ اقدامات جدی و عملیاتی انجام دهد.

این شهروند از نبود فضای سبز و مکانهای تفریحی در بعضی نقاط شهر نیز گلایه داشت و افزود:بنده قصد دارم چند درخواست و درد دلم را به عنوان یک شهروند با شهردار درمیان بگذارم و اینکه چرا خیابانهای شهر این همه دستانداز دارد، چرا وضعیت پارکهای داخل شهر نامطلوب است، در سطح شهر تعداد سرویسهای بهداشتی خیلی کم است، خیابانهای ما ظرفیت کمی برای خودروها داد وچرا موقعی که میخواهند یک خیابان یا پروژهای را آغاز کنند فکر ۳۰ یا ۵۰ سال آینده را نمیکنند.

خبر جدید  مدیرکل کمیته امداد استان کرمانشاه انتخاب شد

مرد ۴۰ ساله کسبه منطقه مطهریدر پاسخ به سوالات ما عنوان کرد: واحدهای مسکونی این منطقه فرسوده است و ساخت برخی از آنها به بیش از۱۰۰ سال میرسد به گونهای که برخی از این واحدها تخریب شده و پایگاهی برای تجمع معتادان، زورگیران و حتی سارقان شده است.

به گفته وی، وجود چنین مشکلاتی امنیت و کیفیت منطقه را به شدت پایین آورده و کوچههای باریک و غیرقابل عبور این محله مانع از گشت خودروهای ماموران نیروی انتظامی میشود.

این شهروند عنوان کرد: در برخی از مواقع که با آتش سوزی یا حوادث طبیعی مواجه میشویم کوچههای صعب العبور مانع از آمدن اورژانس، دستگاههای خدمات رسان و خودروهای آتشنشانی میشود و اهالی باید به تنهایی به رفع این مشکلات اقدام کنند.

این شهروند کرمانشاهی افزود: چندین بار به ارگانهای مربوطه مراجعه کردهام و خواستهایم که برای نوسازی بافت فرسوده این منطقه اقدامی انجام شود که تاکنون برنامهای در نظر گرفته نشده است و انگار این محله که در مرکز شهر نیز واقع شده در نقطه کور مسئولان قرار گرفته و تنها دلیل مسئولان برای کم توجهی و خدمت رسانی به آن دست آویز کردن بافت تاریخی است.

یک فرد بازنشسته با بیان اینکه مشکلات شهر کرمانشاه کم نیستند گفت: در بسیاری از شئون زندگی شهر کرمانشاه دارای مشکلات است که امیدواریم شهردار جدید با توجه به خدمت در شهر تهران و سابقه حضور در مدیریت شهری پایتخت به این مشکلات به مرور رسیدگی کند البته ضرورت دارد که شهردار هویت مستقل خود را حفظ کرده و از سفارشهای اعضای شورای شهر که برای شهرداران قبلی کرمانشاه مشکلساز بود چشمپوشی کند.

در مجموع در بین اظهارنظرهای مختلف ۵۰ شهروندی که مخاطب سوالات این گزارش مردمی قرار گرفتند، علاوه بر مطالبه گریهای خود از شهردار جدید، برای شهردار جدید کرمانشاه، آرزوی توفیق و موفقیت دارند و امیدوارند که در زمان تحویل منصب شهرداری به نفر بعدی، از شهردار وقت خود به نیکی یاد کنند و لبخندرضایت بر لبانشان نقش بندد.

انتهای پیام/ ت


منبع :: https://www.tasnimnews.com

0/5 (0 نقد و بررسی)
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه