۱۲:۵۴:۵۳ - یکشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۷
پروژه تله‌کابین طاق‌بستان توجیه اقتصادی توریستی بسیار خوبی است
پروژه تله‌کابین طاق‌بستان توجیه اقتصادی توریستی بسیار خوبی است
هوشنگ بازوند گفت: اجرای پروژه تله‌کابین در شهر کرمانشاه با توجه به برخورداری از مرکزیت غرب کشور، جمعیت یک‌میلیون‌نفری و عوارض طبیعی مناسب، دارای توجیه اقتصادی بسیار خوبی است.

هوشنگ بازوند گفت: اجرای پروژه تله‌کابین در شهر کرمانشاه با توجه به برخورداری از مرکزیت غرب کشور، جمعیت یک‌میلیون‌نفری و عوارض طبیعی مناسب، دارای توجیه اقتصادی بسیار خوبی است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه