۱۲:۳۶:۲۲ - سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
پروژه قطار شهری کرمانشاه در مصوبات سفر رئیس جمهور به استان قرار گرفت
پروژه قطار شهری کرمانشاه در مصوبات سفر رئیس جمهور به استان قرار گرفت
مدیرعامل قطار شهری کرماتشاه گفت: با پیگیری استاندار و نمایندگان استان پروژه قطار شهری کرمانشاه در مصوبات سفر سال گذشته رئیس جمهور و هیئت دولت به کرمانشاه قرار گرفت.


مدیرعامل قطار شهری کرماتشاه گفت: با پیگیری استاندار و نمایندگان استان پروژه قطار شهری کرمانشاه در مصوبات سفر سال گذشته رئیس جمهور و هیئت دولت به کرمانشاه قرار گرفت.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه