۱۴:۰۸:۴۲ - شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷
پروژه های عمرانی در اورامانات به نمادی از خلف وعده تبدیل شده است
پروژه های عمرانی در اورامانات به نمادی از خلف وعده تبدیل شده است
استاندار کرمانشاه عصور امروز و در راس هیاتی از مدیران ارشد استانی عصر امروز به شهرستان پاوه رفت و در جلسه اداری این شهرستان شرکت کرد


استاندار کرمانشاه عصور امروز و در راس هیاتی از مدیران ارشد استانی عصر امروز به شهرستان پاوه رفت و در جلسه اداری این شهرستان شرکت کرد
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه