۱۲:۲۷:۲۹ - دوشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۷
پزشکان در مطب‌های خود از کارتخوان استفاده کنند
پزشکان در مطب‌های خود از کارتخوان استفاده کنند
سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: توصیه وزارت بهداشت این است که پزشکان در مطب‌های خود دستگاه‌های کارتخوان داشته باشند، اما برای الزام قانونی، باید مستندات قانونی مجلس و دستگاه‌هایی که مقررات را وضع می‌کنند، استفاده از دستگاه‌های کارتخوان را الزام کنند.


سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: توصیه وزارت بهداشت این است که پزشکان در مطب‌های خود دستگاه‌های کارتخوان داشته باشند، اما برای الزام قانونی، باید مستندات قانونی مجلس و دستگاه‌هایی که مقررات را وضع می‌کنند، استفاده از دستگاه‌های کارتخوان را الزام کنند.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه