۱۲:۱۷:۴۹ - شنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۷
پلمپ شش قصابی غیر مجاز
پلمپ شش قصابی غیر مجاز
رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان جوانرود از پلمپ شش قصابی غیرمجاز بین راهی جوانرود خبر داد و گفت: تعداد قصابی‌های غیرمجاز پلمپ شده به ۱۷ مورد رسید.


رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان جوانرود از پلمپ شش قصابی غیرمجاز بین راهی جوانرود خبر داد و گفت: تعداد قصابی‌های غیرمجاز پلمپ شده به ۱۷ مورد رسید.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه