۱۰:۴۱:۴۶ - سه شنبه ۶ شهریور ۱۳۹۷
پلمپ ۳۸ واحد عرضه مرغ زنده در روانسر
پلمپ ۳۸ واحد عرضه مرغ زنده در روانسر
سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان روانسر از پلمپ ۳۸ واحد عرضه مرغ زنده در این شهرستان توسط دامپزشکی و با حکم دستگاه قضایی خبر داد.


سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان روانسر از پلمپ ۳۸ واحد عرضه مرغ زنده در این شهرستان توسط دامپزشکی و با حکم دستگاه قضایی خبر داد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه