۱۰:۵۲:۰۳ - دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶
پنجمین مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی کرمانشاه منصوب شد
پنجمین مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی کرمانشاه منصوب شد
مراسم تودیع و معارفه پنجمین مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی کرمانشاه با حضور نماینده نهاد رهبری، رئیس بسیج اساتید و دانشجویان انقلابی در این دانشگاه برگزار شد. شعارسال: مراسم تودیع و معارفه پنجمین مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی کرمانشاه با حضور نماینده نهاد رهبری، رئیس بسیج اساتید و دانشجویان انقلابی در این دانشگاه برگزار شد.

مراسم تودیع و معارفه پنجمین مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی کرمانشاه با حضور نماینده نهاد رهبری، رئیس بسیج اساتید و دانشجویان انقلابی در این دانشگاه برگزار شد.

شعارسال: مراسم تودیع و معارفه پنجمین مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی
کرمانشاه با حضور نماینده نهاد رهبری، رئیس بسیج اساتید و دانشجویان
انقلابی در این دانشگاه برگزار شد.

در این مراسم تودیع و معارفه از زحمات سعید مخدومی، مسئول پیشین بسیج
دانشجویی این دانشگاه قدردانی و سعید زنگنه به عنوان مسول جدید بسیج
دانشجویی معرفی شد.

در جلسه معارفه پنجمین مسئول بسیج دانشجویی، رئیس سازمان بسیج دانشجویی
در سخنانی خواستار حمایت دانشجویان، اساتید و ریاست محترم دانشگاه از این
تشکل انقلابی شد و نیز حمایت و پشتیبانی خود و سازمان بسیج دانشجویی را از
مسئول جدید بسیج دانشجویی اعلام داشتند.

همچنین دودمان، رئیس بسیج اساتید ضمن قدردانی از زحمات سعید مخدومی به
نکاتی چند در خصوص اتحاد بین نیروهای انقلابی که لازمه پاسخگویی  به شبهات
 جریان فعال غیر انقلابی در جامعه بود، اشاره کرد.

در ادامه سعید مخدومی، مسئول سابق بسیج دانشجویی ضمن شکرگزاری از خداوند
متعال به خاطر  نعمت مسئولیت و خدمت، سخنان رهبری در خصوص اطاعت از
فرمانده و تشکیل قرارگاه فرهنگی در دانشگاه را متذکر شدند.

زنگنه، مسئول جدید بسیج دانشجویی نیز ضمن ابراز امیدواری از حمایت های
دانشجویان، اساتید و مسئولین از برنامه های مطرح شده، یادآور شد: بسیج
دانشجویی دانشگاه نیاز مند حمایت های بیشتر نهادهای مرتبط با این تشکل
انقلابی است و این حمایت دوچندان را  در شرایط کنونی استان و جایگاه استان
مهم دانست.

مسئول بسیج خواهران نیز ضمن قدردانی از مخدومی، آرزوی توفیقات بیشتر در راستای اهداف  انقلاب را برای مسول جدید آرزو کرد.

وی با تبریک به زنگنه به عنوان مسئول جدید بسیج دانشجویی، مطالباتی با
توجه به شرایط فعلی دانشگاه و بسیج دانشجویی از مسئولین درخواست کردند و
خواستار ،تصمیم مسئولین در قبال این شرایط شدند.

 

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از
خبرگزاریدانشجو، تاریخ
انتشار
۱۰ دی ۹۶، کد خبر:۶۵۶۵۲۲ ، www.snn.ir

[ad_2]

Source link
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه