۱۰:۱۷:۰۶ - دوشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۷
پگاه زنگنه در ترکیب تیم ملی کاراته قرار گرفت
پگاه زنگنه در ترکیب تیم ملی کاراته قرار گرفت
پگاه زنگنه بانوی قهرمان کرمانشاهی با شرکت در تمرینات تیم ملی خود رابرای بازی‌های آسیایی کاراته آماده می‌کند.


پگاه زنگنه بانوی قهرمان کرمانشاهی با شرکت در تمرینات تیم ملی خود رابرای بازی‌های آسیایی کاراته آماده می‌کند.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه