۹:۰۸:۲۶ - چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷
پیشرفته‌ترین دستگاه آنژیوگرافی کشور راه اندازی می شود
پیشرفته‌ترین دستگاه آنژیوگرافی کشور راه اندازی می شود
مدیر نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: دومین مرکز تشخیص و درمان سکته کشور در کرمانشاه راه اندازی می‌شود.


مدیر نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: دومین مرکز تشخیص و درمان سکته کشور در کرمانشاه راه اندازی می‌شود.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه