۱۱:۴۷:۵۷ - یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷
پیشرفت اقتصادی مؤسسات از اهداف اتحادیه قرآن است
پیشرفت اقتصادی مؤسسات از اهداف اتحادیه قرآن است
گروه فعالیت‌های قرآنی – مدیرعامل اتحادیه قرآنی استان کرمانشاه گفت: یکی از اهداف فعالیت اتحادیه قرآنی پیشرفت اقتصادی مؤسسات به لحاظ اقتصادی و رونق کار است.


گروه فعالیت‌های قرآنی – مدیرعامل اتحادیه قرآنی استان کرمانشاه گفت: یکی از اهداف فعالیت اتحادیه قرآنی پیشرفت اقتصادی مؤسسات به لحاظ اقتصادی و رونق کار است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه