۱۳:۱۵:۴۷ - یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
پیش بینی آبگرفتگی معابر و بارش تگرگ در استان کرمانشاه
پیش بینی آبگرفتگی معابر  و بارش تگرگ در استان کرمانشاه
سامانه بارشی که هم اکنون جو استان کرمانشاه را فراگرفته با آبگرفتگی معابر عمومی و رگبار تگرگ همراه است.


سامانه بارشی که هم اکنون جو استان کرمانشاه را فراگرفته با آبگرفتگی معابر عمومی و رگبار تگرگ همراه است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه